מדיניות פרטיות

 1. מדיניות שמירה על הפרטיות באתר – kaenon.co.il
  • האמור להלן נועד לסייע למשתמש או לגולש באתר זה, להבין את מדיניות האבטחה של המידע והגנת הפרטיות של האתר וזאת תוך הכרה בכך ששמירה על פרטיות המידע האישי שבידי החברה שהועבר באמצעות האתר מהווים גורם חשוב בקשר שבין המשתמש לבין האתר.
   • כחלק משגרת הפעילות באתר נאסף מידע על פעילות הגולשים באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות שתובא להלן מפרטת את המידע שהחברה אוספת ואת השימוש העתידי האפשרי במידע זה.
   • על ידי הסכמתך לתקנון האתר, הנך נותן מפורשות הסכמתך לשימוש ולמסירת מידע אישי לגביך, באופן המתואר במדיניות השמירה על הפרטיות. מדיניות זו כלולה וכפופה לתקנון האתר.
 2. איסוף מידע
  • האתר אוסף מידע לגבי הגולשים באתר במטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהוא מעניק.
  • קיימים שני סוגי מידע הנאגרים על ידי האתר:
   • מידע כללי על המבקרים באתר –

החברה אוספת מידע כללי אודות המבקרים באתר, כגון מספר המבקרים באתר, העמודים בהם מבקרים, משך הביקור באתר, באילו מוצרים ו/או עמודים הביעו התעניינות וכיוצ"ב.

מידע זה נאסף באופן אנונימי ועל בסיס מצטבר כך שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.

 • מידע אישי אודות גולשים המזינים פרטים בדף "יצירת קשר", פניה למידע ובקשה להצטרף לרשימות תפוצה ולרישום לעדכונים-

כאשר גולש מעונין ליצור קשר עם החברה הוא מוזמן ליצור קשר באמצעות דוא"ל, טלפון או להזין פרטים בטופס "צור קשר" תחת הדף "צור קשר" באתר.

כמו כן, מעת לעת יפורסמו "טפסים" בהם יוכלו גולשים, שיהיו מעוניינים בכך, להזין פרטים בכדי להצטרף לרשימת תפוצה, להצטרף למבצע, לבקש מידע מסויים, לבקש שנציג שירות לקוחות ישיב לשאלה מסויימת וכיוצ"ב.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את הפרטים המוזנים בטפסים הנ"ל ופרטי יצירת קשר ולעשות בהם שימוש לצורך מתן השירותים ובקשר עמם ו/או בהצעות בתחומים נוספים בתחומי הספורט, האופנה והאופטיקה על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או דיוור ישיר ו/או מתן שירותי דיוור ישיר לאחרים. במסגרת השימוש במידע החברה תהא רשאית לבצע טיוב נתונים (לרבות לצרכי שיפור האתר ו/או השירותים ו/או שירותים אחרים ו/או פילוח ו/או צרכים סטטיסטיים) לרבות באמצעות הצלבת מידע עם מאגרי מידע נוספים.

 1. השימוש במידע הנאסף

החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע בהתאם להוראות הדין הרלוונטי ועל פי מדיניות השמירה על פרטיות של החברה שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין:

 • לצורך אבטחת שימוש תקין באתר.
  • לצורך ביצוע שיפורים, שינויים והתאמות באתר ובתכנים המוצגים בו.
  • לצורך התאמת תכני האתר לצרכי המשתמשים.
 1. דיוור ישיר
  • לא ישלחו דברי פרסום למשתמשים שלא "סימנו" כי הם מעוניינים לקבל דיוור מהחברה או שנרשמו בטופס ייעודי של רישום לדיוור חדשות ועדכונים.
   • כל משתמש יוכל, בכל עת, להודיע כי הוא אינו מעוניין עוד לקבל דיוורים ישירים.
  • מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצד שלישי כלשהו את הפרטים האישיים של המשתמש והמידע אשר נאסף על פעילותו באתר, אלא במקרים הבאים:

 • כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידי המשתמש במסגרת האתר.
  • במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה, אשר מחייב חשיפת הפרטים.
  • עם קבלת צו שיפוטי המורה לחברה לפעול כאמור.
  • במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לחברה אחרת, או במקרה של מכירת פעילות החברה או מיזוגה לחברה אחרת.
 1. "Cookies"
  • האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, ולצורכי אבטחת מידע.
   • חלק מה"cookies" פוקעות עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח של מחשב המשתמש.
   • כמו כן, האתר והחברה שומרים לעצמם את הזכות לעשות שימוש בשירותים ותוכנות כגון Google Analytics אשר מאפשרות לעקוב וללמוד אחר מגמת השימוש באתר ובאמצעות זאת, למקד את פעילות השיווק המקוונת של החברה.
 2. כללי
  • החברה שומרת על הזכות לשנות ולעדכן מפעם לפעם את מדיניותה בנוגע לשמירה על הפרטיות בהתאם להערות שיתקבלו ממשתמשים וגולשים באתר ובכפוף לצרכי החברה.
   • עדכונים יקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.
   • לכל פניה בעניין מאגר המידע האמור יש לפנות בדוא"ל   .info@kaenon.co.il
   • כמו כן, יצויין, כי הינך רשאי לבקש כי פרטיך לא ישמשו למשלוח הצעות ו/או לדיוור ישיר ו/או ימחקו ממאגר המידע.
   • בכל שאלה בעניין מדיניות הפרטיות ניתן ליצור קשר עם שרות הלקוחות בטלפון  03-3760637 או במייל info@kaenon.co.il