05 Apr
05Apr


די לכיווץ  - משקפי KAENON

משקפי KAENON  מיוצרים בטכנולוגיית עדשות  מהפכנית למניעת סינוורומשדרות אופנה ותחכום

רבות דובר על הנזק שעלולות לגרום קרני השמש לעינינוהאור המסנוור הוא הגרוע ביותרלאנשים המתאמנים בספורט אתגרי כמו שייטגלישה על שלגלגברים ונשים שעובדים בשמש ואפילו בנסיעה רגילה ברכבהסנוור לא רק עלול להזיק באופן חמור לעיניים אלא יכול גם לסכן את האדם ואת סביבתו ולגרום לתאונותהפתרון הטוב ביותר במצב שכזה הוא להשתמש במשקפיים שמקטינות את הסינוור הנובע מכניסת האור אל העין ע"י שימוש בעדשות מקטבות.  

אור בעיניים

קרינת השמש חודרת אל עיננו באופן בלתי פוסק בכל שעות היממה ומכל זווית שהיאמשקפי שמש משמשים להגנה מפני אי הנוחות הנגרמת מחשיפת העין לכמות אור רבה מדיהם מגנים על העין מנזקים של קרינה אולטרא סגולה המסוגלת לגרום לקטרקטסרטן העין וניוון של הרשתיתמבין סוגי גלי אורהמעוורים והמעוותים ביותר הן הקרניים המשתקפות אלינו מכל משטח שהואכגון: מיםאספלטשלג,
ערפלוכדו'. כאשר זה מתרחשגלי אור שהיו קודם מפוזריםהופכים לממוקדים ולכח מעוורשאנו קוראים לו "אור מסנוור", והוא גורם לעיניים שלנו לפזול.

מהו קיטוב?

עדשות מקוטבות חוסמות מעל 99.9%    של האור המסנוור מפני שהן באופן מיוחד מתוכננות עם הרכיב של הקוטביות שהוא פטנט רשום של חברת KAENON 

אותו רכיב דק מאדובאופן מושלם הוא מוטמע בתוך העדשות של משקפי השמש כך שאין אפשרות שהוא יישחק או יישרטהקיטובפירושושעדשה עוברת תהליך המיישר את המולקולות שבה
לכיוון אחדובכך הוא מנטרל את שבירת האור ומפחית במידה ניכרת את הבהק הגלויהיינו הסינוורתנאי התאורה בכל יום יקבעו בדיוק כמה יעילים המשקפייםכשהשמש במרכז השמייםהמרכיב מקבל את התוצאות הטובות

ביותר האפשריות עם משקפיים כאלהכיוון שרוב האור מכוון כלפי מעלהמשקפי שמש רגילים יכולים להפחית בהק מוחזר וישיראבל הן לא יכולות לנטרל אותו - רק עדשות מקוטבות יכולות לעשות זאתמשקפי השמש של  KAENON  הן משקפי שמש מקוטבותהחוסמות באופן מעשי את כל האור המסנוור והמזיקויוצרות ראות חדה ברורהעם תפיסת עומק מרחבית מדויקת ביותרוייצוג אמיתי לכל גווני הקשתובנוסף הן מצטיינות באופן ייחודי במשקל קלועמידות בפני פגיעה ושחיקה.

 די לכיווץ

בעדשות מקוטבות ( POLARIZEDיש ההפחתה בכיווץ העינייםהכיווץ גורם לעייפות העיניים ולמתיחות ואף לכאבי ראשלבהק השפעה מצטברתאם העיניים נתונות לבהק אינטנסיבי במשך היוםהן "תגנה על עצמןותנסנה להסתגלמנגנון הגנה טבעי זה ימשיך לעבוד גם מספר שעות אחרי שהבהק יחדלמחקרים מראים כי ראיית הלילה יכולה לפחות בעד 50% כתוצאה מחשיפה זוהרכבתמשקפי שמש במשך היום משפרת את ראיית הלילה במידה ניכרת.

אמירה אופנתית

היום למשקפיים יש תפקיד אופנתי בדיוק כמו כל פריט לבושהמשקפיים המקוטבות משמשות כסגנון חיים אופנתילתחביבי ספורט ולספורטאים מקצועייםכל ספורטאי שמכבד את עצמו ידאג להראות הכי טוב על המגרש או על כל משטח פעילות אחר,

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.